Plogg knytter sammen bloggere og annonsører.

Bedrifter som ønsker oppmerksomhet i form av omtale av firma eller merkevare kan ta kontakt med Plogg. Vi tilrettelegger informasjonsmateriell i samarbeid med firmaet. Vi liker å bruke infographics, video, bilder og god tekst.

Deretter tar vi kontakt med bloggerne våre.

Din henvendelse blir til et oppdrag som sendes ut til relevante bloggere. De blir bedt om å skrive blogginnlegg på sine egne blogger. Oppdragene har som regel noen løse retningslinjer. Oppdraget har også et fast honorar. Dette honoraret utbetales til bloggeren når bloggeoppdraget er ferdigskrevet, publisert og godkjent.

Vi ber deg om å kontakte oss hvis du ønsker mer informasjon.

Kontakt oss